ಪಿಇಎಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಪಿಇಎಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

General Information

University Name :
Former Name : PES Institute of Technology
Institution Type : Private University
Institution Control Sector : Private
Institution Entity : Not reported
Established Year : 1972
Chairman/President : M R Doreswamy,Suryaprasad J,Jawahar Doreswamy
Location : Bengaluru,Karnataka,India
Campus Details : Urban
Contact Details : +91
Address : 100 Feet Ring Road, Banashankari 3 Stage, Hosakerehalli Bangalore 560 085 Karnataka India
Institution Students Intakes : CO-ED
Education Domains : Arts & Humanities,Business & Social Sciences,Language & Cultural,Medicine & Health,Engineering,Science & Technology
Selection Criteria : -NEI-
Admission Rate : -NEI-
Official Website : https://www.pes.edu

Social Media Links

ಪಿಇಎಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ Twitter

ಪಿಇಎಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ Facebook

ಪಿಇಎಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ Youtube

ಪಿಇಎಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ LinkedIN

ಪಿಇಎಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ Wikipedia

News Regarding College